DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Osobní data:
Kontaktní údaje:
Vzdělání:
Zájem o práci:
Předchozí pracovní zkušenosti (poslední 3 zaměstnání):
Nástup:
Přílohy: Zde můžete připojit strukturovaný životopis, ...
(Maximálni velikost souboru do 2MB, soubory celkem do 5MB).
Vybrat
GDPR:

SOUHLAS KANDIDÁTA NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl(a) v kontaktním formuláři (dotazníku) (včetně Vašeho životopisu a fotografie), bude společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., se sídlem Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl, IČ 00012661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu C, vložka 22416, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) s Vaším souhlasem zpracovávat pro účel výběru vhodného kandidáta/ky na volné pracovní pozice u správce (a společností v koncernu Saint-Gobain), a to po dobu 3 let.

Po dobu zpracování Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které o Vás správce zpracovává. Máte právo na jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz, máte právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz pro případ, že by práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.

Platnými právními předpisy se rozumí: Zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, s účinností od 25.5.2018 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Udělení souhlasu je dobrovolné. Máte právo kdykoliv odvolat svůj poskytnutý souhlas. Současně až do odvolání souhlasíte se zasíláním sdělení prostředky elektronické komunikace (SMS, e-mail) na kontakty, které jste nám pro tento účel poskytl/a.

Nejsou jiní příjemci osobních údajů, než společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. a společnosti v koncernu Saint-Gobain na území České a Slovenské republiky. ICT oddělení koncernu Saint-Gobain (včetně externích zpracovatelů) na území EU může mít přístup k osobním údajům uchovávaným v systému, za účelem zálohování a archivace dat, a zjištění funkčnosti systému ICT využívaného v koncernu. Společnost Saint-Gobain přijala odpovídající opatření k zajištění ochrany soukromí a zabezpečení Vašich osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů k problematice ochrany osobních údajů kontaktujte personalistu e-mailem na adrese gdpr.adforscz@saint-gobain.com.

Výše uvedenému poučení jsem porozuměl/a a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů k výše uvedenému účelu.


Nejaká zpráva